Obres Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local

Viladecans compta per a aquest any 2010 amb una inversió de 6,76 milions d’euros procedents del Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, que serviran per finançar 18 actuacions destinades a programes socials, medi ambient i la millora d’equipaments municipals.

Es tracta, tal i com estipula la normativa, de projectes de nova planificació, la execució dels quals s’ha de fer de manera immediata i no està prevista dins el pressupost municipal.

Totes aquestes actuacions contribuiran a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del municipi, i generaran a més llocs de treball entre la població que es troba en aquests moments en situació d’atur.

Un 42% del total es destinarà a la implantació de noves tecnologies a escoles, llars i Administració local, i la millora de la mobilitat ciutadana. Una altra part important serà per a la millora d’equipaments i per a un projecte de dinamització del comerç local que inclou la reforma del Mercat Municipal amb la implantació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Les actuacions seran les següents:

• Reforma del mercat municipal amb implantació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. (1.160.743€)
• Reforma i ampliació de l’equipament municipal Pablo Picasso (1.186.080€)
• Implantació de sistemes intel•ligents de gestió de la mobilitat (484.180€)
• Millora de la xarxa d’aigües residuals i pluvials (348.123€)
• Millora de l’eficiència i l’estalvi energètic de l’enllumenat públic (70.389€)
• Construcció d’un ecoaparcament (412.800€)
• Creació d’una xarxa wi-fi social (250.000€)
• Programa pilot de la Xarxa Oberta Municipal de Fibra Òptica a la Llar (875.000€)
• Millora dels serveis telemàtics municipals per a l’atenció al ciutadà (214.020€)
• Ampliació de canals d’atenció al ciutadà (214.020€)
• Aules digitals a les escoles públiques:
   Dotació de pissarres electròniques a les escoles públiques (223.851€)
   Dotació de projectors a escoles públiques (219.518€)
   Dotació d’ordinadors portàtils a escoles públiques (148.480€)
• Obra d’adequació ambiental per al foment de la bidoversitat i l’ús social en el torrent de
  Can Trius i el parc forestal de Mas Ratés (260.790€)
• Servei del centre maternoinfantil (73.933€)
• Serveis de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (391.200€)
• Serveis de l’equip de promoció social i reinserció laboral (86.900€)
• Serveis d’atenció a les persones en situació e dependència (247.967€)