Vimed

Ajudar a definir estratègies urbanes i aprofitar, si s’escau, les plusvàlues immobiliàries i urbanístiques que es puguin generar, tot aplicant-les en la preservació, adequació i creixement del patrimoni immobiliari municipal. Entenent per preservar la no disminució ni en unitats físiques ni en valor, per patrimoni immobiliari, des del sol rústic fins als edificis i per adequació d’aquest, des de la seva urbanització fins a la seva reconversió, de sol a equipament, d’equipament obsolet a nou.

Societat Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.A.
Jaume Abril ,2
08840 Viladecans
Barcelona
N.I.F. A 60039088
Tel. 93 637 30 55
Fax 93 637 70 91
E-mail: vimed@vimed.net
www.vimed.net
Gerent: Serafín Presmanes Rivas