Vigip

La complexitat dels processos de transformació i creixement de la ciutat, i en concret la de la gestió de projectes tant d’edificació com d’urbanització, exigeix cercar noves eines d’actuació municipal que garanteixin millors  resultats en quant a terminis, cost i qualitat.
Tradicionalment la execució de les obres està associada a desviaments econòmics i de terminis, per moltes i variades causes: La singularitat dels projectes, la dificultat de fixació de preus, la dificultat de la propietat en fixar les demandes o prestacions, la intervenció de múltiples agents, la qualitat de les empreses i la seva estratègia de gestió econòmica.
La creació de Vigip be encaminada a la gestió de la qualitat dels projectes i les obres municipals, i de les privades amb incidència urbanística.

Gestió d´Infraestuctures i Projectes Viladecans, S.L.
Passatge llevant, 7
08840 Viladecans
Barcelona
N.I.F. B 62409396
Tel. 93 6371066
Fax 93 6378672
E-mail: vigip@vimed.net
Gerent: Jordi Crespo Pociello