Viparq

La mobilitat és un element clau en la societat actual, i la seva gestió òptima un factor determinant per a que no generi més frustració que satisfacció.
A nivell local l’ús de vehicles tant per a desplaçar mercaderies com persones necessita d’un punt en el temps i en l’espai per l’aparcament d’aquestos.
Convertir els costos de tota mena (econòmics, socials, mediambientals, etc. ) derivats d’aquesta mobilitat en un factor d’equitat social, eficiència econòmica i respecte el medi ambient es la guia de la nostra activitat.
Una forma bàsica de gestió eficient de la mobilitat és a través de l’estacionament: origen i destí d’aquella.

Viparq
Gestió d’aparcaments Viladecans, S.L.
Pompeu Fabra, 50
08840 Viladecans
Barcelona
N.I.F. B 62409370
Tel. 93 647 43 57
Fax 93 647 43 57
E-mail: viparq@vimed.net
Gerent: Daniel Garcia Gasca