Viqual

El lleure, tant cultural com esportiu, constitueix un indicador clau de desenvolupament en l’actual societat del coneixement i de l’oci, i  una ciutat que no l’ofereixi, que obligui als seus ciutadans a desplaçar-se a altres ciutats per poder gaudir-lo, està mancada d’un element clau del propi concepte de ciutat. Per contra, ser pol d’atracció de ciutadans d’altres indrets, és un indicador de la potencia i atractivitat de la ciutat tractora.
En aquest sentit, Viladecans s’ha dotat i s’està dotant d’unes infraestructures de lleure de primer nivell, com ho és avui l´Atrium i l’edifici Cúbic.

Viqual
Viladecans Qualitat
Avga. Josep Tarradellas, s/n
08840 Viladecans
Barcelona
N.I.F.B 63142848
Tel. 93 659 41 60
Fax 93 659 38 06
E-mail: atriumviladecans@atriumviladecans.com
www.atriumviladecans.com
Gerent: Rafael Salinas