Licitacions obertes de serveis i subministraments

0034/12/VIURBANA.- Gestió i execució de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, Borsa d’Habitatge Jove i Servei d’assessorament a les comunitats de veïns i gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Viladecans i altres.

 

DOCUMENTS ASSOCIATS

Annexes al Plec de Clàusules Administratives en word (183 Kbytes)Descarregar

Annexes al Plec de Clàusules Administratives en pdf (778.0 Kbytes)Descarregar

Plec de Clàusules Administratives Particulars (307.8 Kbytes)Descarregar

Plec de Prescripcions Tècniques (150.1 Kbytes)Descarregar

Anunci publicat al BOP en data 21/06/2012 (158.1 Kbytes)Descarregar