Adjudicacions

1.02.01 REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DE L'URBANITZACIÓ DE L'AV. DOCTOR FLEMING I DE LA PRIMERA FASE DE LA URBANITZACIÓ DEL SALÓ DE PONENT
 

DOCUMENTS ASSOCIATS

Adjudicació 05.02.09 (30 Kbytes)Descarregar0019/09/Ponent PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ NO HARMONITZADA I TRÀMIT ORDINARI PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTINGUDES AL PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES DE MILLORES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DEL POBLAT ROCA (1ª Fase) A VILADECANS
 

DOCUMENTS ASSOCIATS

Adjudicació 15.09.09 (643 Kbytes)Descarregar 

 

OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE D'OBRES LOCALS ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DR. FLEMING (2ª FASE ) I URBANITZACIÓ DEL SALÓ DE PONENT (1ª FASE) A VILADECANS.
 

DOCUMENTS ASSOCIATS

    Adjudicació 09.11.09 (1.76 Mbytes)Descarregar